Guncha[do]: .

Music.lib.ru: [] [] [] [] [] []
 • : 1, 24/12/2008.
 • © Copyright Guntis (musicad@inbox.lv)
 • : 11/03/2007. 0k. .
 • : Guntis
 • : Guncha[do]
 • :
   PoP, Rock & Blues, Hip Hop

 • 
   

  * * *

  Batl-Spele_ar_dzivi

   
  :
 • : Radzis
 • : Gunchado
 • : GunchaDo
 • : Radzis,guncha[do], Dace
 • :[mp3,2003k]
 • : 2006
 • : -
 • :
  Spele ar dzivi
 • Spele ar dzivi
  Spele ar dzivi
  Spele ar dzivi

  * * *

  Dzive - Sapnis

   
  :
 • : Guncha[do]
 • : Guncha[do]
 • : Guncha[Do]
 • : Guncha[do], Rodrigo, Dace
 • :[mp3,4441k]
 • : 2006
 • : -
 • :
  Dzive sapnis
 • iet kdreiz esmu bijis te
  Kur mlts naids prdzvots
  Tur saule lietus lijis
  No katra mirka man ir dots
  
  Nu dzves daa man esat
  Ja vlaties manis, tad lk!
  Gan tikai to ko veikt spu
  Tik palikt eit nebs lemts.
  
  Kur mlts, kur naids prdzvots
  Kur mlts, kur naids prdzvots
  Kur mlts, kur naids prdzvots
  Tur sagaida mani, man vienmr tur bt!
  
  Ierasts rts
  Laiks r glts
  Tlk kaut kur redzts
  Notikumu scenrijs
  Uz ielas stra stv kds
  Paspie roku naudu plaukst miedz
  Turpat tlk liekas vrs ar sievu
  Viens uz otru kliedz
  Piesaista tas uzmanbu
  Liekas patts atpaka
  Viss no jauna atkal skatts
  Kaut kur redzts dzves posms
  Sapn bijis
  Tagad izdzvots
  

  * * *

  Kapec gan ta

   
  :
 • : Guntis
 • : Guntis
 • : Guntis
 • : Guncha[do]
 • :[mp3,4158k]
 • : 2007
 • :
 • :
  Kapec gan ta
 • No rta pamodies visapkrt paskaties,
  Sev jautt gribas, kpc gan t?
  Vakar k ieguvums, odien tas zaudjums
  Atbildt gribas - Kpc gan t!
  
  Tikans maings, prieki un asaras
  Pateikt nu gribas: kpc gan t.
  Vakar vl jautjums, odien k uzdevums
  Atbildei saku: Kpc gan t.
  
  Aizsteidz projm jaukie dzves mirki,
  Paliek tikai mans atmis.
  Notiek viss k jnotiek un nkas
  Pa jaunu atkal visu dart man.
  

  * * *

  Ielaam

   
  :
 • : Guntis, Radzis, Wrongway
 • : Guntis
 • : Guncha[Do]
 • : Guncha[do]
 • :[mp3,4639k]
 • : 2008
 • : -
 • Iels izeju es
  Iels izeju es
  Iels izeju es

  * * *

  Kur Mes Esam

   
  :
 • : Radzis
 • : Dornis
 • : Guncha[Do]
 • : Radzis, Dornis
 • :[mp3,4289k]
 • : 2006
 • : -
 • :
  Kur Mes Esam
 • Katrs pats par sevi
  Nejaucies
  Par to ko esmu izvljies
  Kam uz doto mirkli pievrsies
  Noteiktaj darbb
  Es ilgi esmu
  Domas nav man mtties
  Jo tad jau kda jga
  Vispr skt ?
  Tas nozm uz leju krist
  Ieskto pie malas mest
  Un domt kur es esmu
  Strauji nokritis uz leju
  Rokas palaid va
  Tagad esi virtuves gal
  Ieeries pie citas
  Vai ja pietiek vieta lift kp
  Uz lietm kurs jtas labi
  Daudzi mrus nesasniedz
  Acis samiedz
  Maina kursu
  Vairs no sapiem nav ne mias
  Paliek domas iztlotas
  Vlk mazk prdzvotas
  Kamr prtu pametuas
  
  Mazliet tdas tak uzmanbas
  Tlt pateiku kur esmu
  Iesprdis starp kdu stvu
  Lampa met tur blvu gaismu
  Mazliet cenos pieilt liesmu
  Radot ik pa laikam dziesmu
  Izprotami prprotamu
  Tdu lai t saisttos ar manu dzvi
  Tdu kur ststu jums es visu brvi
  Jtu paliek siltk
  Gaidu katru mirkli
  Lai tas pienk trk
  Daudz ko redzot sti
  Dzvot paliek interesantk
  Daudzus zinot paliek jautrk
  Jtu neiesprstu vien viet
  Viss es paceos par stvu augstk
  Redzu tur jau pieem mani mazk
  Nelai neparko vairs tlk
  T uz laiku iesprdu
  Zemk gan es nekritu
  

  * * *

  Kurp Dodies

   
  :
 • : Guntis
 • : Guntis
 • : Guncha
 • : Guncha[do]
 • :[mp3,3452k]
 • : 2007
 • : -
 • :
  Kurp Dodies
 • Yo
  Kurp dodies
  Kurp doies
  Kurp iet Tavs cels

  * * *

  Muzikas Abc (C# D# F#)

   
  :
 • : Guncha[do]
 • : Guncha[do]
 • : Guncha[Do]
 • : Guncha[do]
 • :[mp3,4876k]
 • : 2004
 • : -
 • :
  Cis Dis Fis
 • Ievada txt:	Mzikas tmu sksim pa melniem
  		Nosaucot pustous ldzigi velniem,
  		Skot ar CIS un liekot klt DIS
  		Nobeidzot skaitmo puston FIS!
  
  	Iesk stereo Nut piano
  	Pievienojas bass
  	itra
  	Bungas
  	Vok semplis
  	Klaviola un prjie
  	Un aiziet aiziet melnie kop!
  
  Ievada piedz:	CIS CIS DIS, CIS DIS FIS
  		CIS CIS DIS, CIS DIS FIS
  		CIS CIS DIS, aizejot ldz FIS!  Bet kuru tas pis...
  
  Pants #1:	Te Jums es skaitu mzikas beci,
  		Kas skas no C un beidzas pie H,
  		Pa vidu nk pustoi, reti kur zina
  		K sauc tos vrdos, daa tik mina.
  		Bet nosauku visus pc krtas pa vienam
  		Lai aizejot mjs visi tos zinam,
  		Kas tonis, kas pustonis, bemols vai bekars
  		To mzikas bece daudzus vl neskars.
  
  		Sksim ar pirmo, kas augstks par C
  		Tas jkrso melnks vai jsmr vl,
  		Tos bs saukt citdi, vrds tam ir CIS
  		Vai Jums tas zinms?..bet kuru tas pi...
  		Nkoais pustonis Nigga ir DIS
  		Skant sk vlk, kad beidzis ir CIS,
  		Tikai starp F un E starp nav niggu
  		Nkoais FIS tiem vl parda pigu!
  
  Piedz:		CIS CIS DIS, CIS CIS FIS
  		Skaitam notis CIS DIS FIS
  		CIS CIS DIS, kas neskaita to pis!
  
   
  Pants #2:	Bet nevar jau mzik iztikt ar melniem
  		Dziesma tad skant sk k pa celmiem,
  		Pienk klt C, D, , eF, G, , H
  		Nu vairs nav jsauc kds cits palg!
  		Bet jums jau t liekas ka interese maza
  		Lai t btu govs vai kaimiu kaza,
  		Galvenais kat un rokas pa gaisu
  		Jums jau pie vienas vietas ko mzik taisu.
  
  		Klu tik dedzint, tas bt jums patk
  		Ar laiku pat Ozola bti jums apnk,
  		Apzmt sienas, tur visas lietas
  		Mzikas bece pie vienas vietas.
  		Drz pat labs jums nav Wiecha vai cits
  		Ko dod jums reperu mzikls bts,
  		Viengi iesaku skaitt, lai dala
  		Mzikas bece prieku bez gala!
  
  
  Pants #3:	Bet ko nu es saku, ko temu es mainu
  		Ir apkrt daudz redzts pat krutkas ainas,
  		Tik domju pateikt jums odien vai rt
  		Zem mzikas beces labk es krt'.
  		is gabals nav nopietns, tas vairk k joks
  		Bet daudziem tas liekas vairk k spoks,
  		Mzik bece ar to viss tik skas
  		Tous un pustous skaitt tad nkas.
  
  		Vl gabala beigs es gribju teikt
  		os vrdus ko skaitu un nevaru beigt,
  		Tos sadzirds Ozols un sadzirds Gacho
  		Un mzikas bece noskans lao!
  		T sksies no C un beigsies pie H
  		Ar pustou notm kas palg nks,
  		Tad skaitsim kop, visi kas esam
  		Lai nopietni Niggas te paliek bez desm!
  

  * * *

  Nakts Ekspresis

   
  :
 • : Guntis
 • : Guntis
 • : Guncha[Do]
 • : Guncha
 • :[mp3,4737k]
 • : 2006
 • :
 • :
  Nakts ekspresis
 • Nakts ekspresis,
  Nakts ekspresis.

  * * *

  Nepateiktais

   
  :
 • : Artro
 • : Guncha[do]
 • : Guncha[do]
 • : Guncha[do]
 • :[mp3,4215k]
 • : 2007
 • : -
 • :
  Nepateiktais
 • Nepateiktais,
  Kur tad paliek draugi,
  Viss tiek rdts..grauts...

  * * *

  Tana

   
  :
 • : A. Pelinin
 • : A. Pelinin
 • : Guntis
 • : A. Pelinin; Guncha[do]
 • :[mp3,5926k]
 • : 2006
 • :
 • :
  Tana
 •   ,
     .
     ,
     .
  
  ,  !
  ,  !
  ,  ,
  ,  !
  
      ,
   ,  .
     ,
    ,
  
     ,
   -  .
   , ,  
     .
  

  * * *

  Viss seko talak

   
  :
 • : Radzis
 • : Dornis
 • : DoRnIs
 • : Guncha[do], Radzis
 • :[mp3,4007k]
 • : 2005
 • : -
 • :
  Viss sekos taalaak
 • Katra diena ir k ca, t ir saprotama lieta 
  Ikdienii vrdi, sausas frzes tiek lietotas pc tam, kad pacil glzes.
  Debess zvaigznes biei sev domas raisa - kas bs tlk;
  Ticba tam, ka kds ir augstk liek man sev domt, ka viss bs labk.
  Mirkli tlk nevaru vairs par kaut ko smagu domt, zinu, ka bs t, ka 
  viss sekos tlk.
  Vl viss ms man priek, lk, doma stimul vis vairk
  Bezcergo dzv maint uz cergu saulaini gaiu.
  Gaidt mirkus, kuru d vrts dzvot.
  Patiesb mani da uztvere liek atbrvot
  Uzticoties teicienam im: 'Viss sekos tlk'
  Un t vlk priek visiem aiziet:
  
  Piedz:	Viss vl sekos tlk t man iet,
  	Gaidot mirkus d kuriem dzvot.
  
  Notikumi tdi, kas aizskar pat prk,
  Gribas par to visu skak runt, bet nu ko - t dzv gads,
  Tad kad prk daudz uz kdu uzticas, lieki paaujas.
  Redzi kpc tad tds rezultts! Beigs daudz kas bijis zaudts
  Spgi tas, ka tas nav bijis paredzts. D t ko uzskatjis, par ko domjis
  Visas savas pozitvs domas redzu, to kas seko tlk. Vilans un domas.
  Kpc t, no t visa prom trk, tpc, ka jo dzik jo trakk.
  Gribas, lai kaut kas gais seko tlk. Lk, vilans un t tlk.
  da veida emocijas, kas spj dzik aizskart sirdi 
  Ir tie mirki, kuru d vrts dzvot.
  Daudzas spes tau ar laiku izgaistot, dod spku dzvot tlk.
  
  ie sie laimes mirki, kas mums ir doti, kas ir drgi, bet tomr neko nemaks
  Cerba prieka pilna brvi k putni, tu paturi tos un tad auj lai tie lido
  Mirki k zvaigznes, mirgo, tie dzimst, tie mirst, mains, nestjas, seko tiem pa pdm,
  Es izbaudu tevi iegstot, es izbaudu tevi zaudjot
  Mlt ir jmk, ciest ir jprot, tik daudz kas mums jsaprot, lai sptu piedot
  Atskatties, iet tlk, izturi visam par spti, esi prks. Tavai stundai ir jnk!
  Agrk vai vlk sper pirmo soli un viss sekos tlk. Nav nkotnes, nav pagtnes.
  Ir tikai tagadne, elpo tagad. Te un tlt. Nedom, vienkri esi!
  Un tu sadzirdsi, tici un Tu visu spsi!
  
 • : 1, 24/12/2008.
 • © Copyright Guntis (musicad@inbox.lv)
 • : 11/03/2007. 0k. .


 • ""
  '