: .

- i

Music.lib.ru: [] [] [] [] [] []
 • : 65, 26/05/2006.
 • © Copyright
 • : 26/04/2005. 0k. .
 • -
 • :
 • :
   i vs ii ii, i (music track i -) - - http:\\tm-hools.com\data\video\2005_02_Torpedo_v_osipovichah.avi y - http://www.tm-hools.com/ i !!! hard core - HODNASC....!!! i !!!

 • 	 
  	 
  	 
  	 
  	 
  	 
  	 
  	 
  	 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  * * *

  19. Cyrvonym pa Bielamu - Nie Zadaju

   
  : 8.80*7 :
 • :
 • :
 • :
 • :[mp3,4716k]
 • : -
 • sdkfhsduiighvfyuasd
  asfhyinas7dfyasd7ifya7wie7fa
  kiuf8waeyfgiawe

  * * *

  20. Cyrvonym pa Bielamu - Chvilina Cisyni / Minuta Ciszy feat.Umr

   
  :
 • :
 • :[mp3,3726k]
 • : -
 • :
  20. Cyrvonym pa Bielamu ft. UMR (PP Rec.)- Chvilina Cisyni/Minuta CiszyTrek prysviedcvajecca usim ahviaram tragedyi u Carnobylu.Trek byu zapisany supolna z polskim rap'ieram UMR (PP Rec.)Geta nas piersy trek jaki my zrabili z zamieznym vykanaucam. Majem nadzieju sto vam spadabajecca.Pryjemnaha prasluhu.... i rabicie vysnovy.Pakidajcie svaje zauvahi i kamentary.
 • 20. Cyrvonym pa Bielamu ft. UMR (PP Rec.)- Chvilina Cisyni/Minuta Ciszy 

  * * *

  21. Krou - Diss na Pih'a

   
  : 5.42*5 :
 • :
 • :[mp3,1368k]
 • : -
 • :
  Piershy nash diss. Skiravany da Pih'a, u adkaz na jaho diss. Pih, geta rap'er z Bielastoka (Polshcha), jaki u vielmi hamski sposab napisau swoj diss na nashaha krounaha brata, viadomaha Varshauskaha rap'era Pana Duzhe Pe. Duzhe Pe uvahodzic u C.O.X. Familia, u jakuju tak sama uvahodzic CPB crew z Bielarusi. C.O.X. Familia - geta supolnasc jakaja hurtuje raperau z mizhnarodnaga lejbala C.O.X. Production. Cyrvonym pa Belamu, nie mahli nie dapamahchy svajmu bratu.
 •   Piershy nash diss. Skiravany da Pih'a, u adkaz na jaho diss. Pih, geta rap'er z Bielastoka (Polshcha), jaki u vielmi hamski sposab napisau swoj diss na nashaha krounaha brata, viadomaha Varshauskaha rap'era Pana Duzhe Pe. Duzhe Pe uvahodzic u C.O.X. Familia, u jakuju tak sama uvahodzic CPB crew z Bielarusi. C.O.X. Familia - geta supolnasc jakaja hurtuje raperau z mizhnarodnaga lejbala C.O.X. Production. Cyrvonym pa Belamu, nie mahli nie dapamahchy svajmu bratu.

  * * *

  22. Cyrvonym pa Bielamu - Sumlennie Kata

   
  :
 • : Чырвоным па Беламу
 • : Чырвоным па Беламу
 • : Чырвоным па Беламу
 • :[mp3,2855k]
 • : 2005
 • : -
 • :
  Chiba najbols cikavy tekst jaki u nas atrymausia. Abaviaskova usie musiac pasluchac!!!
 • Kat
  
  Ja - rasstrelny pistalet. PB Numar 10,4,08,12.
  Vysaniak maju -svincovyja kuli!
  Jakija chalodnaje mierci piaatku niasu 
  mnoj abranym. Adzin tolki raz - i nazasiody.
  
  Ja mat kamu zycci starym Charonam by.
  Cichim elestam viena dviery adyniu.
  U admieranym asie, Cianiutkuju nitku zyccia,
  Nazhnicami vostrymi - ja abryvaju
  
  Zazhdy biez maralnych pachamavannia, 
  Biez litaci, zhalu. I biez ustrymaia.
  Sumleniem nikoli nie paturbavany.
  
  Ja cel biezadmona, dakadna i rona.
  lu kuli svaje. Jany pataljonki. 
  Darua Vybranamu list -
  Kab na sud kanatkovy pryjci.
  
  U zycci mat pabay patylic aholenych.
  I spina - skulonych, sahnutych, zniavolenych.
  u kryki - ab litaci, hroby, praklony.
  Fina - voy martvyja hledzia sprahniona.
  
  Ale i dla zbroi, jak dla sich rea u viecie
  Zapisany dieci tyj termin i as.
  I bielaja dama z usmiekaj chalodnaj
  Urecie makliva pryjdzie i da nas.
  
  I tak vo adnojy mianie cichim rankam
  Z abojmaj patrona pakali kie. 
  Ja cieysia mocna.Bo urecie ubau 
  Pryznaanyj mnie da traplenia mie.
  
  I viesiea pieniu karotkuju mierci
  vincovyja kuli-siabroki piaju.
  I duu mieni zalezhna ad sprava 
  Ci pieka, ci raj daruaju.
  
  Vo vyniali, abojmu zaadavali.
  Zatrvor adciahnuli - u stvo kulu dasa.
  Kalisci jae na ubiancy kazali 
  Jak zbroju vyjmaje, to treba strala.
  
  Ale to sa mnoju?! Ja hladzhu skamianiea.
  Mieni voy. I nie bana vaach.
  Nia zhachu, nia zhalu. Nia bana razpay.
  Z vaej bije hodna. Lamajuy strach.
  
  
  Mie maje hoas, jaki kazha ab ludziach.
  Jak ich padmanuli. Jak pradu zviali. 
  I ja aduvaju jak mayja kuli. Ad bolu i krydy 
  U maim kamianieju nutry.
  
  A toj chto trymaje mianie - razzavany.
  Vyrazna im utna izhyva i strach.
  Jon choa zabi hety hoas sumlennia.
  Jon spust naciskaje ... Kab paali svoj lach 
  
  I skoyli tam dzie kirunak abrany 
  Zhyccio kab da kropli vyssali jany -
  Svincovyja kuli - zviestnicy Vienaci -
  Jak 9 hrama paucia viny.
  
  Ale ja nia zhodny. U hetym prypadku
  Ja katam nia budu, cho by praz bycio.
  Strala admauliaju! Vo dzie dzinaje dziva.
  Tak stajusia katam, to ceni zhycio.
  
  I toj chto trymaje mianie - u zdileni!
  Izno pataraje zahad - "zabiva".
  arhovyja kuli zatvor dasyaje.
  Adnu za druhoj - i razo hetak z pia.
  
  Mie nie stai. Nie akaje z pakoraj.
  Zmahajecca z Katam nie za zhycio
  U bojcy za ludca, za pradu i volu.
  By Kat pakanany. Jon idzie niebycio.
  
  Histroryja-maci biazlitasna vuy,
  to kozhnaha Kata akaje svoj as.
  Nia ma viecie miejsca schavacca ad Damy 
  Z usmiekaj chaodnaj u stalovych vaach!
  
  yrvonym pa Bieamu,
  2005/04/05
  

  * * *

  23. Cyrvonym pa Bielamu - Paliavannie

   
  :
 • : Чырвоным па Беламу
 • : Чырвоным па Беламу
 • : Чырвоным па Беламу
 • :[mp3,3625k]
 • : 2005
 • : -
 • :
  Track dydekujem moladzi, zauziataram Tarpeda, chlopcam j dziaucynam z ZUBRa, abaroncam z KRAJa.
 • 1. Panuje na vulicach eraja Hvardyja. 
  Z vaej udziam b"ju smutak i strach.
  Nia bau pravietu. Nie ukaju adkazaŭ.
  Jak dalej da rady i ci budzie praciah?
  
  Uo razpaaŭ j na ludziej paavannie.
  I erych svaich z ancuhoj uo spuciŭ.
  akaju, mataju biezabaronnych.
  u stohny achviaraŭ pa prostu brak si.
  
  Ale tutaj, poba - ŭ puach stalovych 
  U bahnach cahanych, bietonnych palach.
  Da boju ykuju vaŭki maadyja.
  Za vou. Za hodna. Za kryvicki sciah.
  
  Jany dla jaho kudy bo niebiaspienyja.
  Jany - heta sia, jakoj nie zami.
  Kali ich nia bi, nie zama i nia zniy.
  Jany budu bicca - pakul budu y.
  
  Tut eraja Hvardyja Psoŭ nie pamoa, 
  Bo toki na sabych prydatna jana.
  Voŭk u bojcy vaŭku zaudy dapamoa.
  Da psoŭ - heta praca, da voŭka - vajna!
  
  
  
  2. Za nimi niazlianych spravaŭ kahorty, 
  Ich sercy i duy advahaj paŭny.
  Vaŭki maadyja - ziamli patryjoty!
  "Pahoni" naadki - daki i syny.
  
  Zasada. Udar. Biazlitasny. Mocny.
  Vo vorah spaochany. Vo jon biay.
  Vaŭki spraviadlivaci mieru admieryŭy.
  Znikaju jak zmory ŭ asach haradskich. 
  
  My taktyki hetaj vuyli ad prodkaŭ.
  to bili ad viekaŭ z navaaj lichoj.
  Za vona Jany bili z Niemcam, Rasiejcam. 
  My zaraz za Vona biemsia z ukoj. 
  
  I as admianiaje biazlitasna roli.
  My zaraz palujem u biatonnych asach.
  Psam biehaju voy. Trasucca daoni.
  Na ich erych tvarach my baym strach.
  
  Tut eraja Hvardyja Psoŭ nie pamoa, 
  Bo toki na sabych prydatna jana.
  Voŭk u bojcy vaŭku zaudy dapamoa.
  Da psoŭ - heta praca, da voŭka - vajna!
  
  TAK! Bojciesia nas! Bo my - hoas naroda!
  My - hoas mahutny maci-ziamli! 
  My byli vaŭkami, kab sta aaviekam.
  A vy prosta psami tak i zastali.
  
  yrvonym pa Bieamu,
  2005/04/05
  

  * * *

  24. Cyrvonym pa Bielamu - Kakteil Malatoff

   
  :
 • :
 • :
 • :
 • :[mp3,2766k]
 • : -
 • :
  Vielmi cikavy track - instrukcyja pryhatavannia peunaha napoja ;-)
 • Kali niezadavoleny Ty ŭładaj i saboj.
  I ty zusim nia viedaješ, jak rady dać z žurboj
  Z usich mahčymych srodkaŭ paraju ja adzin.
  Jon duch tabie ŭzdymie. Pamoža jon jak džyn.
  
  Historyja napoja viadziecca ad viakoŭ
  Ad staražytnaj Hrecyi i z časaŭ kazakoŭ.
  Savieckija "TOVAR" jamu nazoŭ dali.
  Dalej z nazovam hetym jon kročyć pa ziamli.
  
  Zaŭsiody tam, dzie kiepska. Tam dzie niespraviadlivasć.
  Dapamahaje słabym zamienić słovy ŭ siłu.
  Pierakanaje mocnych, Słabym dadasć advahi.
  Macniej čym skrynia piva, Čym zban viaskovaj brahi.
  
  Paŭsiudna stasavany zaležna ad časoŭ.
  Napitak dla tyranaŭ - Kaktejl Mołotoff.
  Pryhatavańnia schiemu tut padajem prastuju - 
  Biarem butelku piva. I lepiej, kab pustuju.
  
  Najlepiej kab Krynica ci Mahiloŭskajo.
  Lubi rehijanalnaje! Zaŭždy lubi svajo!
  Dalej u pustuju taru bianzin i hazu ljem.
  Nia šmat, na try čaćviertych. Jak buchnieć - chopić usiem.
  
  Da posudu ŭstaŭlajem prapitany fityl.
  Z harła tarčaŭ kab trochi kavałak, što unutry. 
  A jak spažyć napitak? Recept zusim prasty.
  Padpališ i kidaješ. I sam - chutčej u kusty.
  
  Kidajecca butelki, zaležna ad umoŭ.
  Pa kamunistach, ŭ tanki. A možna i ŭ miantoŭ.
  I na pracess palennia z cikaŭnasciu hladzieć
  Nikomu nie paraju, bo možna pahareć.
  
  Čyrvonym pa Biełamu,
  2005/04/07
  

  * * *

  25. Cyrvonym pa Bielamu - Litannie (Mix)

   
  :
 • : A. Harun
 • : Plohije Bielyje
 • :
 • :[mp3,3366k]
 • : -
 • :
  Zmixavany track. Minus vykarystany z albuma 24 Rifmy, rasejskaha hurta Plohije Bielyje. Slovy bielaruskaha paeta - A.Haruna. Hety track asabista hacieuby zadedykavac' kahanniu majho zyccia. / (Krou)
 • Znoŭ ja prychodu u asie zmiarkannia.
  Skadaju Litannie, niasu Tabie dannie
  Ad serca svajho, Adzinota;
  Moa, raniej, jak jae nie radziŭsia,
  Tabie byŭ addany, Tabie prysudziŭsia;
  Kruleva maja, Adzinota;
  Moa by, maci, kali spavivaa
  I noy nie spaa, nad lulkaj spiavaa,
  Addaa Tabie, Adzinota;
  
  Maŭ ja ad rodnych piaoty - upady,
  Mnie mamka-haubka i ŭsie byli rady,
  A Ty - nad usich, Adzinota;
  Ty nadavaa mnie bredniaŭ ŭ sadoku
  La chatki radzimaj, ŭ viniovym kutoku,
  Dziciaci jae, Adzinota;
  aska Tvaja, to ŭsiaho navuyŭsia,
  U yccio, i ŭ ludziej, i ŭ Ciabie ulubiŭsia,
  I vola tvaja, Adzinota;
  
  Smierciu svajoju - ci nahaju zhinu,
  Nikoli Ciabie ja uo nie pakinu, --
  Nie zdoleci mnie, Adzinota.
  asam Tabie pasyaju praklony,
  Zuboŭ skryhatannie, urazaŭ miljony
  Ŭadanniu Tvajmu, Adzinota;
  I duch niepakory, ruiny, paŭstanni
  Nad ŭsie pieramony, kidaje ŭ rasstannie,
  Aby ad Ciabie, Adzinota;
  
  Potym panury, pachiy,
  Chau padzivicca na vobraz Tvoj miy,
  Piakniejy za ŭsio, Adiznota!
  
  Ty , jak matula, prytuli i prymie,
  Aukaje askaj i tuhu sunimie,
  I znoŭ ja z Taboj, Adzinota!
  Hetak, niavolny nikoli saboju,
  Prychodiu siahonnia pa sprecy z Taboju
  Ŭ pakory. Prymi, Adzinota!
  
  
  A.Harun 
  

  * * *

  26. Cyrvonym pa Bielamu - Nie Zadaju (mix by Mlody Grzech)

   
  :
 • :
 • :
 • :[mp3,4531k]
 • : 2006
 • : -
 • :
  PAPRAULIENAJA VIERSYJA, na patreby skladanki - PIESNI SVABODY!!! Novaje vydannie viadomaha uzho tracka Nia Zhadaju. TAKOJ VERSYI VY JASCE NIE CULI. ABSALIUTNY HIT !!!!!!!! Minus da tracka z albumu NDW2005 - Fler (Aggro Berlin)
 • Nie adaju (Hieroj Biearusi)
  
  (Vialikaje DZIaKUJ muzykam Ukrainskaha hurtu Tartak , biez jakich hetaj piesni b nie byo)
  
  Prychodu na pou, znoŭki i znoŭ 
  Z trybuny niasiecca stos pustych razmoŭ.
  Pryhoyja razmovy i pieni pra chaŭrus.
  Vo trochi pahamonim i zniknie Biearu!
  
  Zhubili kulturu, zabyli pra historyju.
  Viadziem siabie jak trusy - na svajej terytoryi.
  Achvotna vierym pryym. Svaim nia daviarajem!
  Razvodzim ruki ŭ boki - Bo majem to, to majem.!
  
  Siennia maŭym. A zaŭtra lehka pradacca.
  Kum idzie na kuma, a brat idzie - na brata!
  Biearuskaja Ideja - temat dla spiekulacyj!
  Addajem dziaravu, a chutka stracim nacyju!
  
  Dzie ŭ viecie znojdzie ludzi, to nia maju advahi!
  Nia maju uasnaj hodnasci i samapavahi!
  Kali kony yvie u svajej chacie z boku!
  U takoha narodu i hieroi z prypioku!
  
  ***
  Za krainu kryŭduju, a ŭ hieroi nia rvu!
  Bo nia ceni hierojaŭ maja Biearu! 
  
  ***
  
  Na uku pahladzicie - sovam rubi paleni!
  Nu i to, to biez krya i to biez sumlenia!
  Jon adzin siarod tych, chto hatovy da bojki.
  Siarod tych, chto hatovy prabicca ŭ hieroi!
  
  Jon praz vohie prajoŭ. Praz vadu pierapyŭ.
  Byccam usio dla krainy, dla Ludziaŭ zrabiŭ!
  I z miljonami nas jon idzie vajava!
  A tych, chto nia zhodny zahad jos - STRALA!
  
  Maje ŭadu, bajstruk. Ulez ŭ jaje, jak na avu. 
  I chaui navoka krya jamu - SAVA!
  Trymacie mianie, bo ŭo nielha stryva!
  Dyk kolki tak mona - ludziej zniavaa?!
  
  A dzie tyja ŭsie - kaho jon katavaŭ, 
  U turmy sadziŭ ci ŭnay zabivaŭ? 
  Dy tyja usie, to addali yccio za svajo? 
  Dzie jany jos? Dzie jany jos?
  
  ***
  Za krainu mnie kryŭdna, a ŭ hieroi nia rvu!
  Bo nia ceni hierojaŭ maja Biearu! 
  
  ***
  
  A na spravie yccio vielmi prosta zmiani!
  Prosta vyjsci na vulicu. I nia smieci!
  Pakacha svaju ziamlu, svaju rodnuju pryrodu.
  Adu siabie astkaju adzinaha narodu.
  
  Bo my nie biazrodnyja. My - Biearusy!
  Z vahieykam u voy. Z usmiekaj u vusy!
  Treba mie honar i viery u toje, 
  to majem svajho, bo svajo - nie uoje!
  
  Biez pravasaŭnych, katalikoŭ, 
  Uschodnich, Zachodnich ci Mienukoŭ. 
  Vietlivych, dobrych i nie hanarlivych.
  Usie robiaych razam. I razam - aslivych.
  
  Ujavicie krainu, dzie yviecca ŭ dastatku!
  Dzie za praŭdu i sovy nie kidaju za kratki.
  Tam, dzie mat dobrych reaŭ narod robi na.
  Ale spravy, na al, vyhladaju inak!
  
  
  yrvonym pa Bieamu,
  2005/04/08
  

  * * *

  27. Cyrvonym pa Bielamu - Nie Zadaju (mix by Mlody Grzech) - acapella

   
  :
 • :
 • : Fler
 • :
 • :[mp3,4531k]
 • : 2006
 • : -
 • :
  Acapella - (sam holas). Kali niehta hocha zrabic REMIX , mozhacie karystacca hetym plikam.
 • Tak jak vyzej
  Tak jak vyzej
  Tak jak vyzej
  Tak jak vyzej
  Tak jak vyzej
  Tak jak vyzej

  * * *

  28. Cyrvonym pa Bielamu - Hodnasc (Mix)

   
  :
 • :
 • : Zloy Duh
 • :
 • :[mp3,4173k]
 • : 2005
 • : -
 • :
  Carhovy mix na viadomy vam track. Taki malenki eksperyment, miarkujem sto vam spadabajecca. Minus z albuma "Staryj Albom" - Zloy Duh.
 • Nie raz ja ŭ dumkach da Boha zviarnu.
  Adkaza ukaju: yvie l Biearu???
  I hodna haovu svaju ŭzdymaju,
  Jak a vohule jaje ŭsprymaju?
  Voziory i reki, lasy i raŭniny,
  Chvaluju u sercy maje ŭspaminy.
  yryja ludzi, usmieka ŭ vusy,
  Dabrazylivyja dzieci jaje - biearusy.
  Kolki na dolu im bya niaŭzhod, 
  Dzie znojdzie taki cierpialivy narod?
  ornyja dni znoŭ na pley lahli, 
  to adbyjecca na rodnaj ziamli?!
  Lepaje yccie - uo ŭspaminy.
  Djaba - kiroŭnik naaj krainy!
  Zaviedzie nas u pieka, da samaje avy,
  to Vy akajecie, jon a ukavy.
  Kab vyjscie znajsci, jos adnaja daroha:
  Admoŭcie ad djaba, zviarnicie da Boha!!!
  Pradaŭyja duu, niachaj idu mima,
  Nie zrazumie im, to hinie Radzima.
  Uzhadaju jaje, jak ad mroka pranu,
  Pakul nie yvie - isnuje Biearu!
  
  U samaj siaredzinie volnaj Eŭropy,
  Kraina isnuje, dzie ludzi - chaopy.
  Zvyajnym pad hnietam im staa yccie,
  A mary ab lepym pajli ŭ niebyccio.
  I bay takoje davoli abryda,
  Jak na narod pieratvarajecca ŭ byda.
  Jak hinie hramadstva i budzie smiardzie...
  Niaŭo Vy pavinnyja heta ciarpie?!!
  A moa i zdolem zrabi supralehas?
  Zhadajem, jak mona zdaby niezalenas?
  yccio ŭ niavoli - nie naa pryroda,
  Jos honar jae ŭ biearuskaha roda.
  Uzdymajsia narod za svaju pierarodnas!
  Kali jes sumlennie - adstojvaj HODNAS!!!
  
  Prasciejamu ludu niama kudy dziecca, 
  Uasnym panam zaŭdy dobra yviecca.
  to jae mona pra to havary - 
  Muyk moa usich apranu, prakarmi.
  Sam pojdzie pa miru, razam z dziami.
  Dziakuj panoki, nie bjecie plami.
  Narod sieje pole. nie ŭada z naroda.
  Navota patrebna takaja svaboda?!
  
  U samaj siaredzinie volnaj Eŭropy,
  Kraina isnuje, dzie ludzi - chaopy.
  Zvyajnym pad hnietam im staa yccie,
  A mary ab lepym pajli ŭ niebyccio.
  I bay takoje davoli abryda,
  Jak na narod pieratvarajecca ŭ byda.
  Jak hinie hramadstva i budzie smiardzie...
  Niaŭo Vy pavinnyja heta ciarpie?!!
  A moa i zdolem zrabi supralehas?
  Zhadajem, jak mona zdaby niezalenas?
  yccio ŭ niavoli - nie naa pryroda,
  Jos honar jae ŭ biearuskaha roda.
  Uzdymajsia narod za svaju pierarodnas!
  Kali jes sumlennie - adstojvaj HODNAS!!!
  

  * * *

  29. Krou / Cpb - Kryvavy Sakavik / Adzinaje Pytannie / Zory (promo mix by Spox- Radio Edition)

   
  :
 • :
 • :[mp3,3821k]
 • : -
 • :
  Pouny nazou tracka: Krou/CpB - Kryvavy Sakavik/Adzinaje Pytannie/Zory (promo mix by Spox) (radio edition)Promo mix maih novyh trekau, 2 zvarotku uvajduc na novy albom CpB, a adna na moj novy solny albom.Instrumental - Maxim Reality - Carmen Quease
 • wegftawegtweagaweg
  awegwegwa
  awegaweg
  weagwegw

  * * *

  30. Cyrvonym pa Bielamu - Chvilina Cisyni - 2 feat. Masala Sound System (Pl)

   
  :
 • :
 • :[mp3,6206k]
 • : 2006
 • : -
 • wuigfbaweygfawegfyawe
  agasdgasdgasreg
  aeghawerghaerwha
  fdhasefhasfehaserh
  asdfhasefhaefsh

  * * *

  18. Cyrvonym pa Bielamu - Byc Abo Nie Byc

   
  :
 • :
 • :[mp3,2475k]
 • : -
 • By albo nie by? Vo? u ym pytannie.
  ?ukajem adkaz, a z im - ratavannie.
  A mo?a nie viedajem, ?to ŭ hety as,
  Adkaz na pytannie znachodzicca ŭ nas?
  
  Da Vas ja zviartajusia, prostyja ludzi,
  Addaŭ?yja vorahu ŭadu "na bludzie".
  Zirnicie navoka, rasplu?ycie voy,
  Ato isnujecie, jak byccam by ŭ noy.
  
  By albo nie by? Vo? u ym pytannie.
  ?ukajem adkaz, a z im - ratavannie.
  A mo?a nie viedajem, ?to ŭ hety as,
  Adkaz na pytannie znachodzicca ŭ nas?
  
  Niaŭ?o ? Vy, ?anoŭnyja, nie baycio,
  Jakim staa brydkim na?a ?yccio.
  Baicie?, maŭycie, ad va?aj zhadlivasci,
  Nie budzie ŭ krainie nijakaj praŭdzivasci.
  
  Navoka - ?ulo, raskupili pasady,
  ?to mo?na ?ada ad sionnia?niaj uady?
  Hnilu i smurodam niasie ad "fikalij",
  Jakija zavucca ciapier "viertykalej".
  
  Niaŭ?o ? Vy, ?anoŭnyja, nie baycio,
  Jakim staa brydkim na?a ?yccio.
  Baicie?, maŭycie, ad va?aj zhadlivasci,
  Nie budzie ŭ krainie nijakaj praŭdzivasci.
  
  Nahrabili hro?aŭ sabie ŭ padmacoŭ'je,
  A nam zastajecca adno biezpracoŭ'je.
  Pracoŭnyja ruki niema kudy dzieci,
  Jak tolki ŭ voy dzieciam hladzieci.
  
  ?to budzie dalej? - nie prastoje pytannie.
  Kudy nie zviarnie?sia, ŭ adkaz - a?ukannie.
  Adny byccam ŭ stojle, druhija - mi?eni,
  ?yccio ŭ taho, u kaho bol? u ki?eni.
  
  Nahrabili hro?aŭ sabie ŭ padmacoŭ'je,
  A nam zastajecca adno biezpracoŭ'je.
  Pracoŭnyja ruki niema kudy dzieci,
  Jak tolki ŭ voy dzieciam hladzieci.
  
  Strach u hramadstvie, ad uasnaje cieni,
  Paŭzicie ? pakul nie satrecie kaleni.
  Niaŭ?o ? Vy nie mo?acie ?y biez prymusy?
  ?to ? za narod taki Vy - biearusy?!
  
  I tak zaciahnuasia ŭsio ŭ ?todzionni,
  Jak ?y, Vam ra?a,
  I ra?a treba sionnia!!!
  

  * * *

  17. Cyrvonym pa Bielamu - Hodnasc (with Orchestra)

   
  :
 • :
 • :[mp3,4593k]
 • : -
 • Nie raz ja ŭ dumkach da Boha zviarnu?.
  Adkaza ?ukaju: ?yvie l Biearu????
  I hodna haovu svaju ŭzdymaju,
  Jak ?a vohule jaje ŭsprymaju?
  Voziory i reki, lasy i raŭniny,
  Chvaluju u sercy maje ŭspaminy.
  ?yryja ludzi, usmie?ka ŭ vusy,
  Dabrazylivyja dzieci jaje - biearusy.
  Kolki na dolu im bya niaŭzhod, 
  Dzie znojdzie? taki cierpialivy narod?
  ornyja dni znoŭ na pley lahli, 
  ?to adbyjecca na rodnaj ziamli?!
  Lep?aje ?yccie - u?o ŭspaminy.
  Djaba - kiroŭnik na?aj krainy!
  Zaviedzie nas u pieka, da samaje avy,
  ?to ? Vy akajecie, jon ?a ? ?ukavy.
  Kab vyjscie znajsci, jos adnaja daroha:
  Admoŭcie? ad djaba, zviarnicie? da Boha!!!
  Pradaŭ?yja du?u, niachaj idu mima,
  Nie zrazumie im, ?to hinie Radzima.
  Uzhadaju jaje, jak ad mroka pranu?,
  Pakul nie ?yvie - isnuje Biearu?!
  
  U samaj siaredzinie volnaj Eŭropy,
  Kraina isnuje, dzie ludzi - chaopy.
  Zvyajnym pad hnietam im staa ?yccie,
  A mary ab lep?ym paj?li ŭ niebyccio.
  I bay takoje davoli abryda,
  Jak na? narod pieratvarajecca ŭ byda.
  Jak hinie hramadstva i budzie smiardzie...
  Niaŭ?o ? Vy pavinnyja heta ciarpie?!!
  A mo?a i zdolem zrabi supralehas?
  Zhadajem, jak mo?na zdaby niezale?nas?
  ?yccio ŭ niavoli - nie na?a pryroda,
  Jos honar ja?e ŭ biearuskaha roda.
  Uzdymajsia ? narod za svaju pier?arodnas!
  Kali jes sumlennie - adstojvaj HODNAS!!!
  
  Prasciej?amu ludu niama kudy dziecca, 
  Uasnym panam zaŭ?dy dobra ?yviecca.
  ?to ja?e mo?na pra to havary - 
  Mu?yk mo?a usich apranu, prakarmi.
  Sam pojdzie pa miru, razam z dziami.
  Dziakuj panoki, nie bjecie plami.
  Narod sieje pole. ?nie ŭada z naroda.
  Navo?ta patrebna takaja svaboda?!
  
  U samaj siaredzinie volnaj Eŭropy,
  Kraina isnuje, dzie ludzi - chaopy.
  Zvyajnym pad hnietam im staa ?yccie,
  A mary ab lep?ym paj?li ŭ niebyccio.
  I bay takoje davoli abryda,
  Jak na? narod pieratvarajecca ŭ byda.
  Jak hinie hramadstva i budzie smiardzie...
  Niaŭ?o ? Vy pavinnyja heta ciarpie?!!
  A mo?a i zdolem zrabi supralehas?
  Zhadajem, jak mo?na zdaby niezale?nas?
  ?yccio ŭ niavoli - nie na?a pryroda,
  Jos honar ja?e ŭ biearuskaha roda.
  Uzdymajsia ? narod za svaju pier?arodnas!
  Kali jes sumlennie - adstojvaj HODNAS!!!
  
 • : 65, 26/05/2006.
 • © Copyright
 • : 26/04/2005. 0k. .
 • -


 • ""
  '