: .

- ...

Music.lib.ru: [] [] [] [] [] []
 • : 143, 25/09/2009.
 • © Copyright
 • : 22/02/2006. 2k. .
 • -
 • :
 • :
   cpb.bielarus@gmail.com (BY;RUS;PL;EN) ....ICQ - 191-327-884 !!!!!!!!! ............................................................... (mix) . .

 • -'. . " ", . , . iq48, , , . , , . , "" . . " , ?!" - . , . , , . " '" " ". . . " ". 15 . , . , . , . , . . . -'.

  * * *

  10. Cyrvonym pa Belamu - Z Niedacvietau

 • :
 • : -
 • 10. Cyrvonym pa Belamu - Z Niedacvietau

  * * *

  11. Cyrvonym pa Belamu - Pra Zniklyh

   
  : 8.47*6 :
 • :
 • :[mp3,3583k]
 • : -
 • 11. Cyrvonym pa Belamu - Pra Zniklyh

  * * *

  12. Cyrvonym pa Belamu - Da Ziamli Pradziedau Maich

 • :
 • : -
 • Ja tabie, ziamla maja pradziedaŭ maich, 
  Nie patraplu nioha ?ale na sviecie, 
  Na sviet cey hatoŭ tvoj pryhon apieci 
  I ŭzniasci pasad na mahili?ach tvaich. 
  
  Ja ciabie du?oj rad by svajoj sahreci 
  I karonu splesci z sonca, zor zaatych,- 
  Na ciabie karonu ŭza?y, kab cho na mih 
  Zajasniea ty ŭ cia?ka dabytym cviecie. 
  
  Za ciabie zahinu hatoŭ ja ŭ barabie 
  Z kryŭdaj toj, ?to ciarpi? ad ludziej i Boha, 
  Ad u?ynca i ad syna svajho slapoha... 
  
  Budu ŭ vienaj muycca ?albie i klabie... 
  I za heta tolki pra?u, malu ciabie: 
  Nie hani ty mianie ad svajho paroha.
  

  * * *

  13. Cyrvonym pa Belamu - List da A.G.L.

   
  :
 • :
 • :[mp3,4145k]
 • : -
 • 13. Cyrvonym pa Belamu - List da A.G.L.

  * * *

  14. Cyrvonym pa Belamu - Prysiaha (Skit)

   
  :
 • :
 • :[mp3,1840k]
 • : -
 • 14. Cyrvonym pa Belamu - Prysiaha (Skit)

  * * *

  15. Cyrvonym pa Bielamu - Autra (Muzyckaja Prauda)

   
  :
 • :
 • :[mp3,4651k]
 • : -
 •   Dzieciuki!
    Minua ŭ?e toje, kali zdavaasia ŭsim, ?to mu?yckaja ruka zdasca tolka da sachi, - ciapier nastaŭ taki as, ?to my sami mo?am pisaci, i to pisaci takuju praŭdu spraviadlivu, jak Boh na niebie. O, zahrymi na?a praŭda i, jak maanka, pieralaci pa sviecie! Niachaj paznaju, ?to my mo?am nie tolka karmi svaim chlebam, no ja?e i ŭy svajej mu?yckaj praŭdy.
    Pytali i pytaju usie, ?to uvaci na sviecie, chto nam, bied[n]ym mu?ykam, das volnas? No praŭdu skazaŭ?y, maa chto choa skazaci tak, jak sumlennie ka?a - pa spraviadlivasci. My, mu?yki, braty va?yja, my vam budziem havary ceuju praŭdu, tolka suchajcie nas!
    Maskali, ynoŭniki i mnoha panoŭ budu pierapynia pi?mo na?a da vas, no najducca ludzi i z mu?ykoŭ razumniej?yja, i z panskaha rodu, i z miestakovych, ?to chou va?aj svabody, va?aha ?ascia, - jany to vam sami heta pi?mo davaci budu, kab vy znali, chto va? pryjaciel, a chto va? vorah1.
    Dziesia let u?e minua, jak paali havary a svabodzie mu?yckaj2. Havaryli, takavali i pisali mnoha, a nioha nie zrabili. A hety manifest3, ?to car z senatam i z panami dla nas napisaŭ, to taki durny, ?to ort viedaje da aho jon padobny, - nijakaj u niom niama praŭdy, niama z jaho dla nas nijakaj karysci. Parabili kancylaryi, zrabili sud, jak by heta nie ŭsio roŭna bra u sraku y z sudom, y biez suda. Parabili pisaraŭ, pasrednikaŭ, a ŭsio za mu?yckija hro?y, i vialikija hro?y - ort ich viedaje na ?to; dla taho chiba, kab zapisyvali ŭ ksion?ki, jak mnoha napi?u na srakach mu?yckich4. A z hetaha to i vida, ?to nam nioha dobraha i nie dumali zrabici.
    Praŭda, abia?ali to kali? da nam volnas, no jak nam zdajecca na na? mu?ycki rozum, ?to chou a?ukaci, bo kali praz ?es let nioha nie zrabili, to eraz rok peŭnie nie zrobia5. Mohu ja?e napisaci i druhi manifest, ja?e bol?y ad hetaha, no i z hetaha druhoha manifestu nioha dobraha, jak i z pier?aha, nie budzie.
    Ad maskala i panoŭ niama aho spadziavacisia, bo jany nie volnasci, a humu i zdzierstva na?aha chou. No nie doŭha jany nas budu abdziraci, bo my paznali, hdzie sia i praŭda, i budziem vieda, jak rabi treba, kab dasta ziamlu i svabodu. Va?miemsia, dzieciuki, za ruki i dziar?emsia razam! A kali pany schou tryma z nami, tak niachaj ?a robia pa svientaj spraviadlivasci: bo kali inaaj - tak ort ich pabiary! Mu?yk, pakul zdu?aje trymaci kasu i sakieru, barani svajho patrapi i ŭ nikoha aski prasi nie budzie.

  * * *

  16. Cyrvonym pa Belamu - My Bielarusy(rmx)

   
  :
 • :
 • :[mp3,1578k]
 • : -
 • 16. Cyrvonym pa Belamu - My Bielarusy(rmx)

  * * *

  01. Cyrvonym pa Belamu - Intra

 • :
 • : -
 • Parlamant vrot, 
  Baka nie vrot,
  Tady kudy ?uka?enku?
  ?uka?enku v ?..... O !!!
  Dobraja dumka...!
  Za?piavajem razam:
  ?uka?enku ŭ ?opu !!! 
  Biearu? ŭ Jeŭropu !!!
  ?uka?enku ŭ ?opu !!!
  Biearu? ŭ Jeŭropu !!!
  
  Budziem my jadnacca ci nie budziem? - BUDZIEM
  Budziem my zmahacca ci nie budziem? - BUDZIEM
  Budziem my jadnacca ci nie budziem? - BUDZIEM
  Razam pieramo?am.
  
  Budziem my jadnacca ci nie budziem? - BUDZIEM
  Budziem my zmahacca ci nie budziem? - BUDZIEM
  Budziem my jadnacca ci nie budziem? - BUDZIEM
  Razam pieramo?am.
  
  I ŭsie:
  ?uka?enku ŭ ?opu !!!
  Biearu? ŭ Jeŭropu !!!
  ?uka?enku ŭ ?opu !!!
  Biearu? ŭ Jeŭropu !!!
  
  ?uka?enku ŭ ?opu !!!
  Biearu? ŭ Jeŭropu !!!
  ?uka?enku ŭ ?opu !!!
  Biearu? ŭ Jeŭropu !!!
  

  * * *

  02. Cyrvonym pa Belamu - My Bielarusy

   
  :
 • :
 • :[mp3,1340k]
 • : -
 • Kali nie abyjakava tabie tvajo ?yccio,
  Adyniaj album ty gety i ytaj bracie ŭsio
  Dla Ciebie pi?u padrunik gety, jon jak pravadnik
  Niachaj viadzie Ciabie praz piera?kody roznyja ŭ ?ycci.
  
  Pi?u Tabie yrvonym pa bieamu - ytaj
  Pytanniaŭ durnavatych Ty mnie nie zadavaj
  A ŭsuchajsia Ty lep? u na?yja bity
  Jany raspaviadu Tabie pra toje adkul my.
  
  R: 	My Biearusy pryjechali da Vas,
  Adyniajcie Svaje d?viery i sustrakajcie nas.
  Kali ŭsie my razam, my pieramo?am ?ach
  Nie budzie nami kirava vusaty pidaras.
  

  * * *

  03. Cyrvonym pa Belamu - Zmahajsia

   
  : 8.00*3 :
 • :
 • :[mp3,2226k]
 • : -
 • 3. Cyrvonym pa Belamu - Zmahajsia

  * * *

  04. Cyrvonym pa Bielamu - Hrunvald (Skit)

   
  :
 • :
 • :[mp3,666k]
 • : -
 • 4. Cyrvonym pa Bielamu - Hrunvald (Skit)

  * * *

  05. Cyrvonym pa Belamu - Hrunvald

   
  :
 • :
 • :[mp3,4137k]
 • : -
 • Hrunvaldskaja bitva,
  Bu?uju pa?ary, nad polem, nad hajem udu?livy dym.
  u?yncy nachynuli ornaju zgrajaj,
  Radzieju Savianskaha vojska rady,
  
  Patrebna padmoha, patrebna padmoha
  Inaaj kraina zahinie ŭ ahni,
  Junak Bearus, palavoju darohaj
  Z zavostranaj dzidaj imy na kani.
  
  Ŭ bitvie jon straciŭ maod?aha brata,
  Ad hora slaza, na pavekah im?y
  Pryjehaŭ da domu,a brat siarod haty,
  Na bieaj pa?cicy zniamiey la?y,
  
  Pakutna ŭzniaasia zsivieaja maci,
  Ŭ pozirku maci ?alba i dakor
  Pryviezli ŭ ranku, pakinuli ŭ hacie,
  Ad ranaŭ kryvavych sakolik pamior.
  
  Nad bratam zahinuŭ?ym daŭ?y prysiahu,
  Pa?ciku na dzidu junak nanizaŭ,
  Pad BIE?-CZYRVON-BIE?YM razhornutym ?ciaham,
  Padmohu pa vioskah sklika paimaŭ,
  
  I ŭbayŭ?y ?ciah toj ŭznimalisia vioski,
  Na pokli vajaki i?li hramadoj,
  Sabralasia hutka vialikaje vojska,
  I ru?ya vojska na praviedny boj.
  
  Niastrymnaj avinaju nieslisia koni,
  Maankami kroii nieba miay,
  Mahutny paryŭ toj ra?uaj pahoni,
  Ŭstryma nieŭdaosia nikomu niym,
  
  Z tych dzion nie adno pralaciea stagodzie,
  Nia maa vady ŭ akijany spyo,
  Pra ?ciah Bearuski kazali ŭ narodzie,
  A ?ciahu ?mat asu nia bana byo.
  
  Jak bycca ŭ bitvie zgubiŭsia jon niedzie
  My doŭga z nadziejaj hladzieli ŭ pra?ciah,
  Ŭ pylnyh stahodziaŭ ?adajuy ŭhledzie,
  Svajoj niezale?na?ci, volna?ci ?ciah,
  
  Nare?cie ŭzyj?oŭ jon svitalnaj zaroju,
  Prabiŭsia skro? ciemru razviejaŭ chaurus
  ?viaci jamu doŭga, nad rodnaj ziamloju,
  Pakul budzie ?y cho adzin Biearus  x2
  

  * * *

  06. Cyrvonym pa Bielamu - Akupanty (Skit)

   
  :
 • :
 • :[mp3,333k]
 • : -
 • 6. Cyrvonym pa Bielamu - Akupanty (Skit)

  * * *

  07. Cyrvonym pa Belamu - Akupanty

   
  :
 • :
 • :[mp3,2525k]
 • : -
 • R: 
  
  Dziŭnaja sprava, nie mahu ja zrazumie
  amu ŭ na?aj krainie kudy ty nie pajdzie?
  Pauje? movu akupantaŭ, a nie svaju
  Dziedy jakuju na?y kachali ŭ starynu.
  
  1.
  
  Pad ?ciaham bie-yrvona-bieym,
  Z Pahoniaj na na?ych ?tandarach 
  Vychod?cie bracia ?ylnymi radami
  Na bitvu supra cyhanskaha bajstruka
  
  Za hodna?, holavy vy?ej, ŭstavaj z kalenaŭ.
  Z miaom ŭ rukach, siadaj na kania,
  Imy? pahoniaj na vorahaŭ radzimy.
  I Bakaŭ?ynu svaju abaraniaj.
  
  R: 
  
  Dziŭnaja sprava, nie mahu ja zrazumie
  amu ŭ na?aj krainie kudy ty nie pajdzie?
  Pauje? movu akupantaŭ, a nie svaju
  Dziedy jakuju na?y kachali ŭ starynu.
  
  ?ciera?y, barani mia?y svajoj krainy
  Akupantam nie dazvalaj saboju kirava
  Zmahajsia za svaju volnuju volu
  Za pohlady svaje, a nie maskala.
  
  
  2.
  
  Nu maskalonak, historyju maju mnie zabiare??!
  Nu daka?y, dzie dokazy tvaje, a? Nu paka?y! He he!
  Raspaviadaje? mnie ŭsio aho ciabie vuyli,
  Tvaje partyjnyja siabry: bal?aviki, kamunistyanyja ?vinii.
  
  Ciabie tak sama a?ukali,
  Raspaviali ?to sam pau chacieŭ.
  Idzi damoŭ! Nie brat ty mnie, a vorah,
  Ty zabivaŭ maich dziadou!
  
  R: 
  
  Dziŭnaja sprava, nie mahu ja zrazumie
  amu ŭ na?aj krainie kudy ty nie pajdzie?
  Pauje? movu akupantaŭ, a nie svaju
  Dziedy jakuju na?y kachali ŭ starynu.
  
  
  
  ?ciera?y, barani mia?y svajoj krainy
  Akupantam nie dazvalaj saboju kirava
  Zmahajsia za svaju volnuju volu
  Za pohlady svaje, a nie maskala.
  
  
  3.
  
  aho baimsia, hip-hop hramada?
  ?to za mia?u jedziem R-A-P yta, a?
  Nie choacca ryzykava?! Ja viedaju.
  Vam treba hro?y zarabla, a nie krainu ratava,
  
  Na rodnaj movie ty mo?a? tolki ?artava,
  ?miejacca z jaje (Davaj ci?ni na rekard)
  Ej, Sierioha, a 'orny bumier',
  Ty atrymaŭ ad maskalia? (?a-a-a-a-a)
  
  R: 
  
  Dziŭnaja sprava, nie mahu ja zrazumie
  amu ŭ na?aj krainie kudy ty nie pajdzie?
  Pauje? movu akupantaŭ, a nie svaju
  Dziedy jakuju na?y kachali ŭ starynu.
  
  ?ciera?y, barani mia?y svajoj krainy
  Akupantam nie dazvalaj saboju kirava
  Zmahajsia za svaju volnuju volu
  Za pohlady svaje, a nie maskala.
  

  * * *

  08. Cyrvonym pa Bielamu - Oda (Skit)

   
  :
 • :
 • :[mp3,770k]
 • : -
 • 8. Cyrvonym pa Bielamu - Oda (Skit)

  * * *

  09. Cyrvonym pa Belamu - Oda

   
  :
 • :
 • :[mp3,1658k]
 • : -
 • 9. Cyrvonym pa Belamu - Oda
 • : 143, 25/09/2009.
 • © Copyright
 • : 22/02/2006. 2k. .
 • -


 • ""
  '